2. Thánh đức không coi trọng việc dạy người, nhưng coi trọng việc mà Thiên Chúa yêu thích.

(Thánh nữ Teresa of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info