42. Cầu nguyện chính là hướng tâm hồn nhiệt thành quy về Thiên Chúa.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info