Chúa Nhật 2 MÙA CHAY

Tin mừng: Mc 9, 2-10.
“Đây là Con Ta yêu dấu.”


Bạn thân mến,
Để củng cố đức tin cho các môn đệ của mình, Đức Chúa Giê-su đã biến mình sáng chói trước mặt các ông, không phải để khoe khoang, nhưng là để chứng minh cho các ông một sự thật được giấu từ tạo thiên lập địa, đó là: Ngài chính là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để chuộc tội cho thiên hạ. Với biến cố biến hình này, Đức Chúa Giê-su đã hé mở cho chúng ta thấy vinh quang của Thiên Chúa và hạnh phúc Nước Trời.
Mục đích của bạn và tôi sống ở đời này là gì, nếu không phải là tìm hạnh phúc trên thiên đàng mai sau hay sao ? Hạnh phúc đó chính là điều mà hôm nay thánh Mác-cô đã tường thuật cho chúng ta nghe, qua tiếng Chúa Cha phán ra từ đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Ngài.” Vâng, chỉ cần tin tưởng vâng nghe và thực hành lời của Đức Chúa Giê-su là chúng ta sẽ được vinh quang và hạnh phúc Nước Trời, không những ngày sau mà còn ngay khi ở nơi trần gian này.
Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu ấy được bày tỏ rất rõ ràng của Con Một yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Giê-su, tình yêu đó đang hiện diện và hành động ở giữa thế gian, tình yêu ấy đang hằng ngày ở với chúng ta nơi bí tích Thánh Thể, và tình yêu ấy cùng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống của mỗi người.
Bạn thân mến,
Ngoài Đức Chúa Giê-su ra, thì Chúa Cha chưa từng gọi ai là con yêu dấu của mình, nhưng vì yêu thương, vì Con yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Giê-su đã xuống thế làm người, hy sinh mạng sống của mình, để giao hòa thế gian với Ngài, nên tất cả chúng ta đều được trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa, đó chính là hạnh phúc vô cùng của bạn và tôi và của những ai tin và nghe lời của Chúa Giê-su mà sống với thân phận làm con Thiên Chúa của mình.
Đức Chúa Giê-su là trưởng tử của Chúa Cha là Anh Cả của bạn và tôi, do đó, bạn và tôi và tất cả mọi người đều là anh em với nhau trong Đức Chúa Giê-su Ki-tô, và là những chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Ngài và Hội Thánh Công Giáo. Cho nên, bạn và tôi không những có bổn phận nghe và thực hành lời của Đức Chúa Giê-su, mà còn có bổn phận giới thiệu Ngài cho mọi người nữa, bằng chính cuộc sống yêu thương, hiền lành, đơn sơ, phục vụ của chính bản thân mình.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info