43. Cầu nguyện là tâm hồn con người ta bay đến trước tòa Thiên Chúa.

(Thánh John Damascene)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

---------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info