Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Các bạn đang theo dõi chương trình huấn luyện kỹ thuật viên truyền hình của VietCatholic.

Lần trước Thảo Ly đã trình bày với các bạn những tools của Adobe Premiere, trong video này Thảo Ly sẽ bàn qua với các bạn về những Keyboard Shortcuts có thể giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian edit video.

Trước hết, là Ctrl-S. Thỉnh thoảng, trong quá trình edit, bạn nên nhấn Ctrl-S để lưu những gì đang làm. Đó là cách an toàn để khỏi tốn công làm đi làm lại nhiều lần. Thực ra, Adobe Premiere cũng lặng lẽ lưu cái project bạn đang làm mỗi nửa tiếng hay một khoảng thời gian nào đó mà bạn có thể thay đổi trong menu Edit/ Preferences. Những versions khác nhau sẽ được lưu trong folder Adobe Premiere Pro Auto-Save cùng trong một folder với cái project bạn đang edit. Cho nên, nếu có xảy ra trục trặc như bị cúp điện giữa chừng, bạn có thể vào trong folder Adobe Premiere Pro Auto-Save để tìm cái version mới nhất.

Shortcut thứ hai Thảo Ly muốn đề cập là những phím Up arrow và Down arrow. Những phím này giúp chúng ta di chuyển đến đầu cái clip trước hay đầu cái clip kế tiếp.

Nếu có một clip đang được chọn, nhấn Shift-Home sẽ ra đầu cái clip ấy. Nhấn Shift-End sẽ ra cuối cái clip ấy.

Nếu bạn nhấn Home, cursor sẽ được di chuyển đến đầu clip thứ nhất. Nhấn End để chuyển đến cuối clip sau cùng.

Trong khi những phím Up arrow và Down arrow giúp bạn chuyển từ clip này sang clip khác, hai phím Left arrow và Right arrow giúp bạn chuyển từ Frame này sang Frame khác trong cùng một clip.

Nếu nhấn Shift-Left, cursor di chuyển 5 frames về phía tay trái. Nếu nhấn Shift-Right, cursor di chuyển 5 frames về phía tay phải.

Trong Video Transitions, bạn có thể chọn một transition nào đó làm một cái default transition. Thí dụ, Thảo Ly thường chọn Dip to Black là cái default transition. Thảo Ly sẽ right-click trên cái transition này và chọn menu Set as Default Transition. Sau khi đã chọn như thế, ở chỗ tiếp giáp giữa 2 cái clips, Thảo Ly nhấn Ctrl -d là có ngay cái default transition này.

Trong Audio Transitions, bạn cũng có thể làm tương tự để chọn một transition nào đó làm một cái default transition. Sau khi đã chọn như thế, ở chỗ tiếp giáp giữa 2 cái clips, Thảo Ly nhấn Ctrl-Shift- d là có ngay cái default transition này.

Khi muốn tạo ra một copy của cái clip đang edit trên một track khác, Thảo Ly sẽ giữ phím Alt xuống trong khi dùng con mouse kéo cái clip đến một track khác.

Khi muốn chèn, tức là muốn insert, một cái clip trước một cái clip khác, Thảo Ly sẽ giữ phím Ctrl xuống trong khi dùng con mouse kéo cái clip đến chỗ muốn chèn.

Khi muốn Zoom-in cái TimeLine Thảo Ly nhấn vào phím +. Muốn Zoom-out thì nhấn phím -. Hai phím này ở gần phím Backspace chứ không phải ở cuối keyboard.

Các bạn cũng có thể dùng những phím Ctrl-C để Copy, Ctrl -X để cắt, Ctrl-V để Paste.

Khi muốn play các video clips, Thảo Ly sẽ nhấn phím L hay nhấn Space Bar . Nhấn phím L nhiều lần nếu muốn play nhanh hơn. Nhấn Space Bar khi muốn ngưng.

Khi muốn render một phần của TimeLine, Thảo Ly sẽ nhấn phím I (có nghĩa là IN) ở chỗ bắt đầu, và nhấn phím O (nghĩa là OUT) ở chỗ kết thúc. Sau đó, nhấn Ctrl-M để render.

Chúc các bạn thành công.