Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Đền Thánh Bác Trạch - giáo Hạt Bắc Tiền Hải – Giáo Phận Thái Bình.

Sáng thứ 6, ngày 18/3/2016, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ chăn giáo phận, cùng 15 linh mục và quý thầy đã trở về Đền Thánh Bác Trạch để cử hành tuần đại phúc.

Xem Hình

Tuần đại phúc là một sự kiện trọng đại giúp các tín hữu trở về với Chúa. Quả thực, tội lỗi và lối sống đầy tính xác thịt của con người đã làm sứt mẻ các mối tương quan vốn tốt đẹp giữa con người với Thiên Chúa và với anh em. Hơn nữa, tội lỗi đã đánh mất tình trạng công chính nguyên thủy, làm lu mờ hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi con người. Thời gian của Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, cũng như 40 ngày mùa Chay và nhất là tuần đại phúc là dịp giúp các tâm hồn được ơn hoán cải, thực hiện một cuộc trở về với Thiên Chúa.

Chương trình tuần đại phúc tại Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch bắt đầu vào lúc 8h30. Mở đầu buổi tĩnh tâm, Đức Cha có lời chào thăm Đức Ông và cộng đoàn hiện diện. Tiếp đến, Ngài nói lên mục đích và ý nghĩa của tuần đại phúc: “Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu và giàu lòng thương xót đã thương nhân loại đến độ hy sinh Người Con duy nhất của Ngài là Chúa Giêsu Kitô xuống trần gian, chịu nạn, chịu chết đau thương trên thập giá để đền tội và tha tội cho nhân loại”.

Sau đó, ban giảng huấn triển khai những đề tài mà Đức Cha đã gợi lên trước đó. Các đề tài ban giảng huấn xoay quanh chủ đề tình thương của Thiên Chúa: tội lỗi và hậu quả của tội, tội ngừa thai và phá thai. Tất cả những lời chia sẻ của quý cha mời gọi con người sám hối trở về với Thiên Chúa.

Phần quan trọng và cần thiết nhất của tuần đại phúc là quý cha đã ngồi tòa hơn 2 giờ đồng hồ để giúp cộng đoàn xưng tội, lãnh nhận ơn toàn xá. Trong lúc đó, Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ để cộng đoàn thờ lạy và cầu nguyện.

Sau phép lành Thánh Thể, cộng đoàn dân Chúa cùng Đức Cha, quý cha hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn.

Tạ ơn Chúa, ngày hồng phúc của Giáo hạt Bắc Tiền Hải nói chung và cộng đoàn Đền Thánh Bác Trạch nói riêng đã diễn ra cách trang nghiêm, sốt sắng. Qua đó, cộng đoàn tín hữu đã có nhiều thời gian để nhìn lại con người và cuộc sống của mình trong các mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình.

Giêrônimô Phạm Thiềm - BTTGP