23. Lạy Đức Chúa Giê-su, Ngài là nguyên nhân đến cuồng nhiệt của tình yêu chúng con.

(Thánh Madeleine Barat)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info