21. Chỉ có tình yêu mới có thể vui vẻ trong cung lòng của Thiên Chúa, cho nên tôi lấy ái tình làm kho tàng độc nhất của tôi.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info