17. Người được yêu đứng trước ái tình mà sống, thì có thể làm cho người khác vui vẻ.

(Thánh Thomas de Aquino)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info