58. BỒ TÁT NHẮM MẮT

Phong tục mê tín của dân gian cho rằng, ngày cuối tháng bảy âm lịch là ngày sinh nhật của địa tạng vương. Lại còn nói nếu gặp tháng bảy chẳn có đủ ba mươi ngày, thì địa tạng vương mở to hai mắt; nhưng nếu gặp tháng bảy thiếu chỉ có hai mươi chín ngày thì địa tạng vương không chịu mở mắt.

Có một năm, đúng vào tháng bảy âm lịch có ba mươi ngày, có người nói:

- “Tại sao địa tạng vương không dám mở mắt?”

Người thích nói đùa cho vui thì nói:

- “Anh nhìn xem người trên thế giới, mọi việc làm của con người thì không có việc gì nhìn cho được con mắt chứ? Cho nên bồ tát dứt khoát chẳng thà nhắm mắt còn hơn. Cái gọi là mắt không nhìn, lòng không phiền chính là như thế đó”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 58:

Địa tạng vương quanh năm suốt tháng không mở mắt, nên người trên thế gian làm tốt làm xấu như thế nào, ông ta cũng chẳng hay biết, bởi vì địa tạng vương là sản phẩm tưởng tượng của con người mê tín.

Thiên Chúa không phải là sản phẩm tưởng tượng do con người tạo ra, nhưng loài người là do Thiên Chúa tạo dựng cùng với vạn vật trong vũ trụ này, cho nên mọi hành vi ngôn ngữ và ngay cả những suy nghĩ thầm kín trong tâm hồn của con người, thì Thiên Chúa cũng biết mà biết rất tỏ tường, bởi vì Thiên Chúa không phải là địa tạng vương.

Hình như tất cả mọi người đều nhìn nhận là Ông Trời có con mắt nên Ông Trời nhìn thấy mọi sự, nhưng có rất nhiều người dù tin rằng Ông Trời nhìn thấy rõ ràng mọi sự mà vẫn cứ phạm tội gian dâm, vẫn cứ tham nhũng, bôi nhọ danh dự người khác, vẫn cứ kiêu ngạo vẫn cứ hiếp đáp anh em chị em mình...

Ông Trời là Thiên Chúa của người Ki-tô hữu, của nhân loại, nên Thiên Chúa không nhắm mắt, nhưng Ngài nhìn thấy hết mọi việc do con người làm: tốt hay xấu, công bằng hay bất công, yêu thương và ghen ghét.v.v...nên mới thưởng phạt công minh.

Người Ki-tô luôn nhìn thấy Thiên Chúa khi làm việc, khi tiếp xúc với tha nhân, khi học hành, khi lái xe, khi vui chơi, khi ở nơi nhà thờ, khi ở tại tư gia.v.v...bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng hiện diện khắp mọi nơi.

Đó là giáo lý căn bản của người Ki-tô hữu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info