42. Phàm người lưu luyến thế tục thì không thể kết hợp với Thiên Chúa, bởi vì lưu luyến cái gì thì biến thành cái đó.

(Thánh John of the Cross)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info