39. Người mà trong linh hồn có đủ phúc đức hoặc có của cải mà không mất linh hồn, thì họ sẽ giàu có về mặt tinh thần. Người mà trong linh hồn không có phúc đức hoặc có của cải mà không bảo đảm được linh hồn, thì họ sẽ nghèo nàn về mặt tinh thần.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info