33. Con không thể đồng thời vừa chọn thế gian vừa chọn Thiên Chúa, bởi vì cả hai trong tư tưởng, ý nguyện và hành động đều trái ngược nhau.

(Thánh John Vianney)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info