35. Thiên Chúa không thể khiến cho con người tự thỏa mãn mình, bởi vì không có điều gì có thể thỏa mãn họ được.

(Thánh Alphonsus de Liguori)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info