30. Hoặc là con hoàn toàn thuộc về thế gian, hoặc là con hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

(Thánh John Vianney)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info