78. THƠ “THI KHÔNG ĐỖ”

Đường Thanh Thần có viết một bài thơ “thi không đỗ” rất là nực cười như sau:

- “Thi hỏng ở xa về,

mặt vợ sắc không vui,

chó vàng vui có tình,

nằm ở cổng lắc đuôi (ý nói mừng đón chủ nhân về)”.


Bạn bè đọc xong thì cười ngã nghiêng.

(Tiếu tiếu lục)

Suy tư 78:

Thi không đỗ thì buồn lắm, vợ lại càng buồn hơn vì lo lắng quán xuyến việc nhà cho chồng ba năm đèn sách, buồn là chuyện đương nhiên; con chó vàng thấy chủ nhân đi xa về thì vẫy đuôi mừng rỡ, cũng là chuyện tự nhiên. Chỉ có ông chồng đi thi không đỗ lại còn làm thơ so sánh giữa cảm xúc của vợ và con chó vàng thì là quá tầm bậy, thi rớt cũng đúng thôi.

Thiên Chúa rất yêu thương con người và luôn tôn trọng sự tự do của con người, bởi vì con người được dựng nên giống hình ảnh Ngài, và được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Chúa Giê-su trên thập giá.

Cho nên, vợ chồng sống với nhau ngoài tình nghĩa ra thì còn có sự tôn trọng lẫn nhau, chính việc tôn trọng lẫn nhau này làm cho tình nghĩa vợ chồng thêm khắng khít hơn, và khi đã tôn trọng nhau thì không thể đem những cảm xúc thiêng liêng của vợ hoặc chồng ra, để mà so sánh với những xúc giác của loài vật...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info