17. Những người không kiên quyết chống trả cơn cám dỗ thì hoàn toàn bỏ rơi Thiên Chúa, mất tiêu linh hồn.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info