16. Khi linh hồn an vui đó là khi có Thiên Chúa ở trong lòng chúng ta, hướng dẫn chúng ta hướng về sự thiện; khi bị cám dỗ là khi ma quỷ ở trong tâm hồn chúng ta, chỉ đạo chúng ta làm điều ác.

(Thánh Ignatius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info