Lớp Ca Trưởng Trung Cấp Đợt 2 tại Houston , Texas

LỚP CA TRƯỞNG TRUNG CẤP – ĐỢT 2 – HOUSTON, TX