Mở lớp Ca Trưởng tại Ðan Mạch, Âu ChâuĐể góp phần phát triển nền Thánh Nhạc Việt Nam trong việc đào tạo Ca Trưởng cho các Ca Đoàn khắp nơi.

Cộng Ðồng Công Giáo Ðan Mạch tổ chức Lớp Ca Trưởng cấp 1, đợt 1 và đã mời

Giáo sư Nhạc sỹ Phạm Đức Huyến và Linh mục Michael Bùi Trần Thuấn hướng dẫn.

Thời gian tổ chức:

Thời gian tổ chức được ấn định như sau:

- Từ 8 giờ sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 8 năm 2010

- Đến hết ngày Thứ Hai, 23 tháng 8 năm 2010

Địa điểm tổ chức:

Odensevej 108

5290 Marslev-Danmark
(hoặc một địa điểm khác sẽ thông báo sau)

Linh hướng: Lm. Michael Bùi Trần Thuấn

Thời gian ghi danh: Từ nay đến ngày 1 tháng 8 năm 2010. Số học viên có giới hạn.

Phần Chuẩn bị:

- Nghiên cứu trước các tài liệu trong Website www.Phamduchuyen.org

- Chuẩn bị trước 12 bài hát của phần Thực Tập Đánh Nhịp

- Điều Khiển Hợp Ca I

- Thánh Nhạc: Ba Thông cáo về Thánh Nhạc của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

- Nhạc pháp, nhạc lý và 12 bài tập Xướng âm

Liên lạc ghi danh:

- Ông Trần văn Trí

Odensevej 108

5290 Marslev-Danmark

Cell.phone:+45.60753698.


Email: namkinh46@yahoo.com

- Dr. Michael Bui Tran-Thuan

Ludwig-Zeller-Str. 24

D - 83395 Freilassing

Deutschland

Tel. 011.0049.8654.7701899

Email: drbuimstt2@yahoo.com