Lớp Ca trưởng cấp I, đợt I sẽ được tổ chức tại:

Giáo xứ Khiết Tâm Mẹ 6345 Madison Ave. Lincoln- Neb 68507

Thời gian học: từ ngày 17-19 tháng 09/ 2010

Giảng viên: Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến

Điều kiện tham gia:

a. Có thiện chí chúc tụng Thiên Chúa bằng Thánh Ca.

b. Có kiến thức nhạc lý cản bản.

Lệ phí: ( thông báo sau). Bao gồm các bữa ăn và tài liệu học tập.

Hạn chót đăng ký: ngày 31 tháng 07/ 2010.

Ghi danh tham gia, xin liên lạc:

Ban Thánh Ca Khiết Tâm Mẹ, email: btcktm@yahoogroups.com.

Hay Chị Maria Trịnh Minh Trâm: ( 402) 617-6723.