Thông Báo Lớp Ca Trưởng Trung Cấp, đợt 2 Orange County, California

Lớp Ca Trưởng Trung Cấp, đợt 2 sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo,
Giáo phận Orange County, California vào những ngày 28,29,30 tháng 5 năm 2011
do Giáo sư Nhạc sỹ. Phạm Đức Huyến, Nhạc sỹ Cát Minh và Tiến sỹ Vũ Tôn Bình
hướng dẫn.

Thời Gian :

- Lớp Ca Trưởng Trung cấp, đơt 2 Orange County
được ấn định vào những ngày 28,29,30 tháng 5 năm 2011.
- Mỗi ngày học từ 8:00am đến 8:00pm

Ðịa điểm :

Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange County, California

Chương Trình Huấn Luyện :

- Thực tập Ðiều Khiển Hợp Ca với Ban Hợp Xướng qua các tác phẩm của F J Haydn, W. A. Mozart, Hải Linh…
- Ôn tập phần Hoà âm
- Nghiên cứu về Tính Năng Các Nhạc Cụ Qua Dòng Thời Gian Trong Dàn Nhạc Giao Hưởng.
- Nghe và phân biệt âm thanh của từng nhạc cụ.
- Thực tập Ðiều Khiến Dàn nhạc và Ban Hợp Xướng với các nhạc phẩm Thằng Bờm, Ðêm Hồng Phúc…

Xin liên Lạc:

Ca Trưởng Nguyễn Đức Kỳ
1906 Teresita Ln, Newport Beach, CA 92660
Email : kdnguyen@yahoo.com