Lớp Ca Trưởng cấp 2, đợt 3 do Giáo sư Nhạc sỹ Phạm Đức Huyến và các phụ giáo hướng dẫn sẽ được tổ chức tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia.

Thời gian :

- Lớp Ca Trưởng cấp 2, đợt 3 sẽ được tổ chức vào những ngày 13,14,15 tháng 5 năm 2011.

- Mỗi ngày học từ 8:00am – 7:00pm.

Địa điểm :

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington

915 S. Wakefield Street, Arlington, VA 22204

Linh hướng :

Lm. Gioan B. Nguyễn Đức Vượng

Ban tổ chức :

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với :

Chị Thiên Nga: Email: trinhctt@yahoo.com

Số điện thoại : 703-863-5982