Arlington, VA, ngày 28 tháng 2, 2010: Được sự chấp thuận của Cha Xứ Nguyễn Đức Vượng, Lớp Ca Trưởng Cấp II Đợt 2, Washington DC sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến18 tháng 4, 2010 tại GX CTTĐVN Arlington, VA dưới sự hướng dẫn của Nhạc Sư Phạm Đức Huyến và các phụ giáo.

Xin mời Qúi Anh Chị đã học xong các lớp trước, hoặc đã học qua lớp này rồi nhưng muốn ôn lại, xin ghi danh với Vĩnh Sinh: vsnguyen5@yahoo.com càng sớm càng tốt để tiện việc sắp xếp.

Học phí sẽ được thông báo sau (vì tùy thuộc vào số học viên tham dự, hiện tại đã có trên 10 Anh Chị đăng ký)

Xin cám ơn và mong gặp nhau trong lớp CT này.