Ðể góp phần phát triển nền Thánh Nhạc Việt Nam tại hải ngoại qua việc huấn luyện và đào tạo Ca Trưởng cho Giáo Hội, một lớp Ca Trưởng cấp I, đợt 1 sẽ được tổ chức tại Giáo xứ Thánh Philípphê Phan Văn Minh, Orlando, Florida.

Thời gian:

Lớp Ca Trưởng cấp 1, đợt 1 được tổ chức vào những
ngày 3,4,5 tháng 06 năm 2011, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Ðịa điểm:

GIÁO XỨ THÁNH PHILÍPPHÊ PHAN VĂN MINH
15 WEST PAR STREET, ORLANDO, FLORIDA 32804
ĐT: 407-896-4210 FAX:407-896-4211
WWW.PhilipMinhParish.org - Email: vanphong@PhilipMinhParish.org

Linh hướng: Linh Mục Chánh xứ: Giuse Nguyễn Thanh Châu

Giảng viên: Giáo sư Nhạc sĩ Phạm Đức Huyến và các phụ giáo.

Điều kiện tham dự:

a. Có thiện chí phục vụ Thiên Chúa bằng Thánh Ca.
b. Có kiến thức nhạc lý căn bản.

Lệ phí: ( thông báo sau). Bao gồm các bữa ăn và tài liệu học tập.

Hạn chót đăng ký: ngày 31 tháng 05 năm 2011.
Ghi danh tham dự, xin liên lạc:

Ca Trưởng Ðoàn Hữu Toàn
- Ðiện thoại: (407) 722-9893
- Email: