Các tín hữu được kêu gọi cho chuyến tông du Giáo Hoàng

LONDON Hồng Y John Henry Newman, sẽ được phong chân phước lúc Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI thăm viếng U.K., chọn khẩu hiệu sẽ đánh dấu chuyến tông du Giáo Hoàng: Con Tim Nói Trong Con Tim.

Chuyến viếng thăm 16-19 tháng 9, của Đức Giáo Hoàng tại Vương Quốc Hiệp Nhất (Anh và Bắc Ái Nhĩ Lan) sẽ tập trung trong chủ đề này, “Cor ad Cor loquitur-Con Tim nói trong ConTim,” mà Hồng Y Newman đã chọn làm huy hiệu khi ngài trở thành hồng y trong năm 1879.

Bây giờ, khi các tín hữu nhìn tới sự phong chân phước của ngài ngày 19 tháng 9, họ sẽ suy niệm về khẩu hiệu của ngài, khẩu hiệu mà hông y lấy từ những lời của Thánh Francois de Sales.

Một thông cáo trên Mạng nói về cuộc viếng thăm Giáo Hoàng giải thích câu này có “những cấp bậc khác nhau,” tất cả nói cho chúng ta nhiều điều về Newman, sự ngài hiểu về việc làm người là gì, và quan niệm của ngài về một nhân loại được Chúa Kitô cứu chuộc.”

Trên thực tế, hồng y nghĩ rằng “sự thông tin thật sự giữa chúng ta nói từ con tim chúng ta tới con tim những kẻ khác chung quanh chúng ta—nhiều hơn là lời nói thông minh.”

Mạng lưới qui chiếu một bài giảng của Newman, trong đó ngài nói: “Sự lợi khẩu và sự thông minh sắc sảo, sự lanh lợi và sự khéo tay, những thứ này đưa ra một nguyên nhân tốt và phổ biến nó mau chóng, nhưng nó chết với những thứ đó. Nó không có gốc rễ trong những con tim người ta, và không sống bởi một thế hệ.

“Chân lý nói từ trung tâm con người, từ con tim của họ: ‘Bởi một con tim thức tỉnh từ kẻ chết, và bởi những sự yêu thương đặt trên trời, chúng ta có thể…thật sự và không suy nghĩ, minh chứng rằng Chúa Kitô sống.”

Thông cáo nói thêm rằng “con tim của chính Chúa nói cho chúng ta—trong sự cầu nguyện, trong Thánh Lễ, qua Kinh Thánh.”

Sức sống thiêng liêng

Khi Giáo Hội chuẩn bị cho cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha, các tín hữu được mời đóng góp cho sự thành công của biến cố.

Trong ngày 23 tháng 5, Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tất cả các giáo xứ tại Scotland và Wales sẽ tiếp tục quyên góp đặc biệt cho cuộc thăm viếng Giáo Hoàng, trong một cố gắng đạt 7 triệu Euro (khoảng 10.5 triệu Mỹ Kim).

Thêm vào đó, các tín hữu trong giáo xứ sẽ được trao cho những tấm kinh nguyện trong ngày đó hầu họ có thể kết hợp với các người Công Giáo xung quanh Vương Quốc Hiệp Nhất để xin Chúa chúc lành cho biến cố này.

Tổng Giám Mục Vincent Nichols, chủ tịch hội đồng giám mục England và Wales, tha thiết xin “mọi người trong cộng đồng Công Giáo cầu nguyện cho cuộc thăm viếng này và ủng hộ sự quyên góp cho sự ấy cách hết sức quảng đại.”

“Sự thăm viếng của Đức Thánh Cha là một cơ hội dịu kỳ cho ánh sáng dịu dàng đức tin được chiêm ngắm lần nữa bởi mọi người,” Tổng giám mục xác quyết. “ Ngài sẽ củng cố đức tin mạnh của chính cộng dồng chúng ta.”

Tổng giám mục nói thêm, “Nhưng lời cầu xin của tôi, cũng là, cho cuộc thăm viếng sẽ giúp thắp sáng lên một sức sống mói, một thắc mắc của con tim đối với nhiều người trong xã hội chúng ta là những kẻ không có mối liên hệ tôn giáo nào nhưng là những kẻ bằng cách nào đó đang tim một ý nghĩa và mục đích sâu sắc hơn cho những cuộc sống của họ.”

Chánh quyền U.K (United Kingdom) sẽ bao những chi phí kết hợp với những phương diện quốc gia trong cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, đang khi Giáo Hội có trách nhiệm đề xuất những chi phí để chuẩn bị ba cuộc họp mục vụ công khai tại Scotland, London và West Midlands.