Đức Giáo Hoàng khích lệ việc lớn mạnh trong Đức Tin Qua Những Thữ Thách Hằng Ngày.

VATICAN (Zenit. Org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI chỉ lên Thánh giá như là triều thiên hy vọng của chúng ta và là thứ của cải cao nhất của chúng ta.

Đức Giáo hoàng nói điều này hôm Chúa Nhật trong bài huấn đức trước lúc đọc kinh Truyền Tin trưa với các người hành hương qui tụ trong Quảng Trường Thánh Phêrô.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng nhắc lại, Chúa Giêsu “lập lại với Phêrô vá các môn đệ khác lời mời theo Người trong con đường đòi hỏi của tình yêu thánh giá.”

“Đối với chúng ta cũng vậy, những kẻ có thể biết Chúa qua đưc tin trong Lời Người và trong các bí tích, Chúa Giêsu đưa ra đề nghị theo Người mỗi Ngày,” ngài nói.

Cũng vậy, Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu “nhắc chúng ta rằng muốn làm môn đệ của Người điều cần thiết là thích hợp quyền năng của thánh giá, của cải cao nhất trong mọi thứ của cải và là triều thiên của hy vọng chúng ta.”

Ngài nói tiếp, “Vác thánh giá có nghĩa là dấn thân chiến thắng tội lỗi, tội lỗi chận đàng tới Chúa, là chấp nhận ý muốn của Chúa mọi ngày, làm cho đức tin lớn hơn hết trước mặt các vấn đề, các sự khó khăn, sự đau khổ.”

“Cả ngày nay, “Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI ghi nhận, “có nhiều Kitô hữu trong thế giới, được Chúa ban sức sống, vác thánh giá mỗi ngày, có khi đó là những thử thách hằng ngày, hoặc đó là điều gây nên do tính mọi rợ nhân bản, điều này thỉnh thoảng đòi hỏi sự can đảm hy sinh cao nhất.”

Ngài diễn tả sự cầu nguyện mà Chúa sẽ “ban cho mỗi người chúng ta luôn luôn để đặt niềm hy vọng vững vàng của chúng ta vào Người, vì biết chắc rằng, vác thánh giá theo Người, chúng ta sẽ đạt thấu sự sáng Phục Sinh với Người.”