VATCAN(Zenit.Org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói, chức Linh mục không phải là một nghề nghiệp, làm không trọn ngày, nhưng là một ơn gọi làm hết giờ và vĩnh viễn,.

Đức Giáo Hoàng khẳng định điều này, ngày thứ Năm trong một cuộc họp truyền thống với các linh mục Giáo Phận Rome, tổ chức hằng năm lúc bắt đầu Mùa Chay.

“Người ta không làm linh mục không trọn thời gian: chúng ta làm như vậy với hết linh hồn chúng ta, với hết ltâm hồn chúng ta,” ngài nói.

Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng “tồn tại như vậy với Chúa Kitô và làm một sứ giả của Chúa Kitô, sự tồn tại này cho những kẻ khác là một sứ vụ thâm nhập hữu thể chúng ta và phải thâm nhập càng hơn tính toàn diện của hữu thể chúng ta.

Đức Thánh Cha ban một sự đọc sách thánh hoàn bị linh hứng bởi chương 20 Sách Tông Đồ Công Vụ, trong đó Thánh Phaolô nói vói bậc kỳ lão thành Ephêsô.

Đức Giáo Hoàng tập trung về ý nghĩa của sự phục vụ và về sự trung thành phải làm sinh động linh mục.

Sự phục vụ, ngài chỉ rõ, đòi hỏi đưc khiêm tốn, không phải là một sự biễu diễn “sự khiêm tốn giả tạo,” nhưng đúng hơn là tình yêu đối với ý muốn của Chúa, đối với sự công bố không “ xây dựng ý niệm rằng Kitô Giáo là một bưu kiện to lớn những sự phải học.”

Linh mục, trên thực tế, “không giảng một Kitô Giáo theo từng món, theo những mùi vị của mình, bằng cách giảng một Tin Mừng theo những sở thích của mình, theo những ý niệm thần học của mình,” Đức Giáo Hoàng nói.

Ngài nói tiếp, “Linh mục không chuẩn cho mình khỏi công bố toàn vẹn ý muốn của Thiên Chúa, dầu cho ý muốn đó không thuận lợi, khỏi những chủ đề không làm cho cá nhân mình thích mất.”

Sự trở lại

Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề trở lại, cách riêng liên quan mùa Chay, được hiểu hơn hết như một sự thay đổi tư tưởng và tâm hồn, với một sự tập trung không trên những sự thế gian và cách thức chúng được trình bày, nhưng trên sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính thế gian.

Đức Thánh Cha nhắn nhủ “Đừng để mất sự sốt sắng, niềm vui được Đức Chúa kêu gọi,”.

“Chúng ta hãy đổi mới tuổi trẻ thiêng liêng của chúng ta”, khuyên nhủ các linh mục giữ “niềm vui được khả năng đồng hành với Chúa Kitô tới cùng, tiến tới kết thúc luôn luôn với sự hăng say được Chúa Kitô gọi thực thi việc phục vụ lớn.”

Cùng một cách, ngài khuyên khích họ “phải chăm chú tới sự sống thiêng liêng chúng ta, tới sự chúng ta ở vói Chúa Kitô.”

Đức Giáo Hoàng khẳng định, “Việc cầu nguyện và suy gẫm về Lời Chúa không phải là thời gian uổng phí” hay là bị lấy đi khỏi sự chăm sóc các linh hồn, nhưng đúng hơn “đó là một điều kiện để chúng ta có thể thật sự tiếp xúc với Đức Chúa và như vậy nói, cách mắt thấy tai nghe, về Đức Chúa với những kẻ khác.”

Mặc dầu những khó khăn Giáo Hội đang đối mặt, không nên mất hy vọng.

Đức Giáo Hoàng nói, “Chân Lý mạnh hơn những lời nói láo; tình yêu mạnh hơn sự hận thù, Thiên Chúa mạnh hơn tất cả những sức mạnh đối nghịch.”

“Và với niềm vui này,” ngài nói thêm, “với sự chắc chắn nội tâm này chúng ta hãy bắt đầu […] trong những sự an ủi của Chúa và trong những sự bắt bớ của thế giới.”

Những đức tính linh mục

Trong những lời chào Đức Thánh Cha của ngài, Hồng Y Agostino Vallini, tổng đại diện Giáo Phận Rome, nhắc tới kỷ niệm thứ 60 chức linh mục của Đức Giáo Hoàng, sẽ được cử hành ngày 29 Tháng Sáu.

Đức Hồng Y nhấn mạnh những đức tính linh mục được đánh giá hơn hết của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: “sự trung thành khiêm tốn và vui tươi, không có những vết nứt, đối với Chúa Giêsu; sự hoàn toàn sẵn sàng phuc vụ Giáo Hội nơi Chúa Quan Phòng đã kêu gọi ngài, tới gánh nặng kinh khủng của Nhiệm Kỳ Giáo Hoàng; tình yêu Lời Chúa và phụng vụ, và niềm vui của thời gian sống theo nhiệp năm phụng vụ; sự luyện tập trí tuệ và tình cảm hầu đề nghị và bảo vệ sự tiềm kiếm chân lý mà không thỏa hiệp; cách sống dịu hiền và tâm hồn quãng đại; sự bình thản của một linh hồn hoàn toàn hiến cho Chúa Kitô.”

Trong buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng cũng gặp môt linh mục Pakistan, Cha Shahzard Niamat, đại diện hàng giáo sĩ, tu sĩ và chủng sinh Pakistan hiện diện tại Roma.

Cha Niamat sau đó tường thuật cho Fides rằng ngài “giải thích cho Đức Giáo Hoàng tình huống các Kitô hữu tại Pakistan, nơi việc làm chứng cho đức tin thỉnh thoảng có thể dẫn tới sự chết.”

Ngài nói thêm, Đức Thánh Cha rất quan tâm;ngài bày tỏ cho chúng tôi sự liên đới của Ngài, sự nâng đở của ngài và bảo đảm chúng tôi về những kinh nguyện của ngài.

Linh mục nói, “Chúng tôi cũng cám ơn Đức Thánh Cha vì những lời và những kêu gọi mới đây của ngài gởi cho Bộ Trưởng Shahbaz Bhatti, cho Asia Bibi, về luật phạm thượng.”

Linh Mục ghi chú rằng Đức Giáo Hoàng “đã truyền thông hy vọng là các sự việc có thể thay đổi và tại Pakistan sự tôn trong trọn vẹn nhân phẫm và quyền tự do tôn giáo sẽ được thực thi.”