Đức Thánh Cha nói về Quyền phép của Thiên Chúa trong Bài Giảng Vọng Giáng Sinh)
VATICAN (Zenit. Org ). Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã thốt lên một kinh nguyện trong bài giảng của ngài trong Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh: “Ôi lạy Thiên Chúa toàn năng, Chuá đã xuất hiện như một em bé” và “chúng con yêu thương tình trạng bé bỏng của Ngài, sự yếu kém của Ngài,” nhưng con cũng xin Chúa, “hãy tỏ ra quyền phép của Ngài.”
Trong Vương Cung Thánh Đường Phêrô thắp sáng, Đức Giáo hoàng đọc kinh này, khi Người nhắc lại rằng cả ba Thánh Lễ Giáng Sinh trình bày một trích dẫn từ Isaiah trích dẫn này diễn tả sụ hiển linh xảy ra trong lễ Giáng Sinh với chi tiết lớn hơn:’ Một Hài Nhi được sinh ra cho chúng ta ‘. Một con trai được ban cho chúng ta và sự cai trị được đặt lên vai Người; và đây là tên họ tặng cho Người: Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Quyền Phép, Cha Muôn Đời, Hoàng Tử- Hòa Bình. Quyền cai trị của Người mở rộng trong một nền hòa bình vô tận.”
Đức Thánh Cha nói không biết tiên tri có một người con riêng trong trí không từ thời kỳ lịch sử của ông, nhưng, ngài nói , “”điều đó xem ra không thể được. Đó là bản văn duy nhất trong Cựu Ước trong đó có nói về một con trẻ , về một con người: TÊN em bé ấy sẽ là Chúa-Quyền Phép, Cha Muôn Đời. Chúng ta được giới thiệu với một thị kiến trải dài xa bên kia thời buổi lịch sử vào trong sự mầu nhiệm, vào trong tương lai.”
“Một em bé, trong tất cả sự yêu đuối của em, là Thiên Chúa Toàn Năng,” Đức GiáoHoàng tuyên bố. “Một em bé, trong tất cả sự túng thiếu và sự tùy thuộc của em ấy, là Cha Muôn Đời. Và hòa bình của Người ‘là vô tận.”
Suy tư về sự hòa bình này, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói rằng Thiên Chúa như một hài nhi “ thử tài với mọi sự bạo động và mang đến một sứ điệp hòa bình.”
“Trong giờ này,” ngài nói tiếp, “ khi thế giới liên tục bị đe dọa bởi bạo động trong nhiều nơi và bằng nhiều cách, và hơn nữa có những gậy của những kẻ áp bức và những áo choàng đẫm máu, chúng con kêu thấu lên tới Chúa: Ôi Lạy Chúa toàn năng, Chúa đã xuất hiện như một hài nhi và Chúa đã mạc khải Chúa cho chúng con như là Đấng yêu thương chúng con, Đấng mà tình yêu sẽ thắng. Và Chúa đã tỏ cho chúng con lá chúng con phải nên những kẻ xây dựng hòa bình với Chúa.
“Chúng con yêu tình trạng hài nhi của Chúa, tình trạng yếu kém của Chúa, nhưng chúng con đau khổ từ sự hiện diện liên itếp sự bạo động trong thế giới. và như vậy chúng con cũng xin Chúa tỏ bày quyền phép của Chúa, Ôi lạy Chúa. Trong thời gian chúng con sống, trong thế giới này của chúng con, xin hãy làm cho roi gậy những kẻ áp bức, những áo choàng dính máu và giày chiến bị đốt cháy, hầu hòa bình của Chúa có thể chiến thắng trong thế giới này của chúng con.”