Ngài chỉ Chứng từ của vị Tử đạo BaLan và của Thánh Gioan Vianney

VATICAN ( Zenit.org).-Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói không thể đo được tất cả lợi ích của Năm Linh Mục, nhưng người chắc chắn sẽ thấy những hoa quả của nó,Hôm Chúa Nhật 13 tháng 6 trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa, Đức Giáo Hoàng suy niệm về Năm Linh Mục kết thúc hôm thứ Sáu.

Ngài nói những cử hành bế mạc tại Roma với khoảng 15,000 linh mục từ khắp thế giới là “những ngày không thể quên được.”

“Do đó, hôm nay,” Đức Thánh Cha nói, “Tôi muốn tạ ơn Chúa vì tất cả những sự lành đã đến cho Giáo Hội phổ quát năm nay. Không ai có thể đo lường chúng nhưng chắc chắn họ thấy chúng và còn hơn nữa họ sẻ thấy những hoa quả của chúng.”

Đức Giáo Hoàng phản chiếu sự kiện năm thánh kết thúc với lễ trọng ngày Thứ Sáu kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, theo truyền thống là “ngày thánh hóa linh mục.”

“Thời gian này sự đó là cũng vậy một cách rất đăc biệt,” ngài nói. “Trên thực tế, hỡi các bạn thân yêu, linh mục là một ân huệ từ Trái Tim Chúa Kitô: một ân huệ cho Giáo Hội và cho thế giới. Từ Trái Tim của Con Thiên Chúa, tràn đầy đức ái, chảy ra mọi ơn lành của Giáo Hội, và một cách đặc biệt đó là nguồn gốc mọi ơn gọi của những người nam là những kẻ, bị khuất phục bởi Chúa Giêsu, bỏ mọi sự để hiến mình hoàn toàn phục vụ người ta, theo gương Đấng Chăn Chiên Lành.

“Linh mục được đào tạo bởi chính đức ái của Chúa Kitô, tình yêu này thúc đẩy Người thí mạng cho các bạn hữu mình và cũng tha thứ những kẻ thù của mình nữa. Vì lẽ này các linh mục của Người là những kẻ xây dựng đầu tiên văn minh tình yêu.”

Trong tình yêu

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nhắc tới gương mãu của năm Linh Mục, được công bố hôm thứ Sáu là quan thầy của tất cả các linh mục: Thánh Gioan Vianney.

“Không cần thêm những lời nói cho điều đã được nói về ngài trong những tháng qua,” Đức Giáo Hoàng nói. “Nhưng sự cầu bàu của ngài phải đồng hành chúng ta từ nay về sau. Mong sao kinh nguyện của ngài, ‘Kinh Tình Yêu “của ngài, mà chúng ta đã đọc rất nhiều lần trong Năm Linh Mục, tiếp tục nuôi dưỡng sự hội đàm của chúng ta với Chúa.”

Đức Giám Mục thành Roma tiếp tục đề nghị một linh mục-mẫu khác: Cha jerzy Popieluszko, đấng được phong chân phước ngày 6 tháng 6 tại Ba lan quê hương của ngài.

“ Cha thực thi thừa tác vụ quảng đại và can đảm của ngài cùng với những kẻ làm việc cho quyền tự do, cho việc phục vụ sự sông và giá trị sự sống, “ Đức Giáo Hoàng nói về Cha Popieluszko. “ Công tác của ngài trong việc phục vụ sự tốt lành và chân lý là một dấu đối nghịch với chế độ quản trị nước Balan lúc đó.Tình yêu Thánh Tâm Chúa Kitô dẫn ngài tới chỗ thí mạng sống mình, và chứng từ của ngài là hột giống của một mùa xuân mới trong Giáo Hội và xã hội.”

Xây dựng, đổi mới

Đức Thánh Cha tiếp tục đề nghị rằng một sự nhìn tới lịch sử chứng tỏ “ rất nhiều trang đổi mới thiêng liêng và xã hội đích thục đã được viết bởi sự đóng góp của các linh mục Công Giáo, chỉ được cổ vũ bởi lòng ham mê Tin Mừng và tình yêu con người, yêu sự tự do tôn giáo và dân sự thật của con người.

“Biết bao sáng kiến của sự thăng tiến nhân bản đã bắt đầu trong trực giác của một tái tim linh mục!”

“Đức Giáo Hoàng kết thúc bằng cách phó thác các linh mục thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, “hầu nhờ quyền năng Tin Mừng các linh mục có thể tiếp tục xây dựng trong mọi nơi văn minh tình yêu.”