VATICAN Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI sẽ cử hành Thánh Lễ trọng thể trao dây Pallium vào Lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 tới đây, sau đó Đức Thánh Cha sẽ đi nghỉ hè tại nhà nghỉ mát Giáo Hoàng Castel Gandolfo.

Đức Giáo Hoàng sẽ trao dây Pallium cho các vị Tân Tổng Giám Mục trong một năm qua, cho đến nay Văn Phòng Lễ Nghi Giáo Hoàng cho biết khoảng 35 vị Tổng Giám Mục sẽ nhận lãnh dây Pallium. Thế nhưng con số chưa xác định chính xác vì số các vị Tổng Giám Mục sẽ đi tham dự được cũng như con số tân Tổng Giám Mục mà Đức Giáo Hoàng có thể bổ nhiệm từ đây cho tới ngày đó.

Các vị Tổng Giám Mục có thể có 2 dây, một khi đang cai quản Tổng Giáo Phận và được bổ nhiệm cai quản Tổng Giáo Phận khác. Thế nhưng không phải vị Tổng Giám Mục nào cũng được trao ban dây Pallium. Chỉ có vị Tổng Giám Mục nào chăm sóc Giáo Dân mới được dây Pallium, thế nên các vị Tổng Giám Mục làm việc trong Giáo Triều hay các Bộ tại Vatican, các vị làm Khâm Sứ Tòa Thánh tại các quốc gia sẽ không được trao ban dây Pallium.

Các vị Tổng Giám Mục tại Hoa Kỳ và tại Canada trong dịp này sẽ lãnh dây Pallium gồm có TGM Jerome E. Listecki tại Milwaukee; TGM Dennis M. Schnurr tại Cincinnati; TGM Thomas G. Wenski tại Miami; và TGM Albert LeGatt tại Saint-Boniface, Manitoba- Canada.

Dây Pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 centimét, có trang trí 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ, có 2 giải ngắn một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Len để làm dây Pallium được lấy từ những con chiên màu trắng được các tu sĩ thuộc một tu viện tại giáo xứ thánh Agnès, ở đường Nomentana, Roma, nuôi, và hàng năm, cứ đến ngày lễ thánh nữ Agnès tử đạo, 21 tháng Giêng, họ mang chiên tới trao cho ĐTC và ngài trao lại cho các nữ tu thuộc đan viện thánh Cecilia thuộc dòng Biển Đức, gần Vatican nuôi để xén lấy lông làm len và đan thành dây Pallium.

Dây Pallium là biểu hiệu cổ kính nhất của Giám Mục. Thánh Simeon thành Tessalonica viết: ”Dây Pallium chỉ Chúa Cứu Thế khi gặp chúng ta như chiên lạc đàn, Ngài vác lên vai, và khi nhận lấy nhân tính con người trong cuộc nhập thể, Ngài thần hóa nhân tính ấy bằng cái chết của Ngài trên Thánh Giá, Ngài dâng chúng ta cho Chúa Cha, và qua cuộc phục sinh, Ngài nâng chúng ta lên cao”. Dây này cũng biểu hiệu sự hiệp thông giữa vị vị TGM chính tòa với Tòa Thánh Phêrô.

Trong ngày tiếp kiến thứ Tư hàng tuần vào ngày 30 tháng 6 năm 2004, một ngày sau khi trao ban dây Pallium, đây cũng là lễ trao ban Dây Pallium cuối cùng trong đời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, Đức Thánh Cha đã giải thích dây Pallium như sau:

“Dấu chỉ của dây pallium ngày nay vẫn còn giữ một ý nghĩa hùng hồn. Nó diễn tả nguyên lý cơ bản hiệp thông, tạo hình thái cho sự sống của giáo hội trong tất cả mọi phương diện của nó; nhắc nhớ cho con người nhớ rằng sự hiệp thông này có tính cách kết cấu và phẩm trật; chứng tỏ rằng Giáo hội muốn trở nên một, cần có sự phục vụ riêng của Giáo hội Roma và Giám mục Roma vị lãnh đạo Giám Mục Đoàn (x. tông huấn hậu thượng Hội Đồng Giám Mục của các Giám Mục "Pastored Gregis," 56).

Phương diện bổ sung khác mà nghi thức của dây pallium minh họa rất tốt, là phương diện về công giáo tính của Giáo hội, mà trên thực tế Giáo Hội được Chúa Kitô sai đi công bố Tin Mừng cho muôn dân và phục vụ toàn thể nhân loại.”