Vatican: Vào ngày thứ Sáu 11 tháng 6 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã chủ sự Thánh Lễ đại trào kết thúc Năm Linh Mục tại Quãng Trường Thánh Phêrô, với sự đồng tế của 80 vị Hồng Y, 350 Tổng Giám Mục và Giám Mục và khoảng 15,000 Linh Mục đến từ khắp nơi trên thế giới.

Khi Đức Giáo Hoàng truyền phép Bánh và Rượu, tất cả các linh mục hiện diện đều giơ tay đọc lời nguyện truyền phép, điều này đã trở thành một Thánh Lễ đồng tế lớn nhất chưa bao giờ xảy ra tại Vatican.

Năm Linh Mục cũng trùng với dịp kỷ niệm 150 năm lễ giỗ của Cha Thánh Joan Vianney, Thánh Bổn Mạng của các Linh Mục. Trong Thánh Lễ này, Đức Giáo Hoàng cũng đã dùng chính chén Thánh mà Thánh Vianney đã dùng lúc sinh thời được mang đến từ Ba Lê.

Trong bài giảng Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh đến vai trò thiên chức Linh Mục và “Linh mục không phải chỉ là người nắm giữ một chức vụ” nhưng là người “ nhân danh Chúa Kitô tuyên bố lời tha tội và qua đó, từ phía Thiên Chúa, thay đổi tình trạng đời sống chúng ta”.

Kế đến Đức Thánh Cha nhắc đến một thực trạng đau lòng của nạn lạm dụng tính dục, mà Đức Giáo Hoàng nói, “kẻ thù” Satan muốn “Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài thế giới”. Cả một rừng người áo trắng với dây Stole cùng đồng thanh vỗ tay hoan nghênh Giáo Hoàng.

Đức Thánh Cha nói “vì thế, xảy ra là chính trong năm vui mừng này về bí tích linh mục, nhũng tội của linh mục được đưa ra ánh sáng- nhất là nạn lam dụng trẻ em, trong đó chức linh mục như một nghĩa vụ thực thi sự ân cần của Thiên Chúa dành cho con người, lại bị hiểu ngược lại”.

Đức Thánh Cha khẩn cầu “xin Chúa bảo vệ và gìn giữ các linh mục trong những hoàn cảnh cơ cực và trong những nguy hiểm của cuộc sống”.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trong dịp này cũng nói Giáo Hội Công Giáo xin Thiên Chúa thứ lỗi và “cho những người liên hệ” và nhắn nhủ các linh mục “làm tất cả những gì có thể để những lạm dụng không thể xảy ra nữa.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến năm Linh Mục không phải là năm tôn vinh các linh mục nhưng là một năm để tạ ơn và canh tân. “Giả sử Năm Linh Mục chỉ là một sự tôn vinh thành tích con người của chúng ta, thì năm này sẽ bị hủy diệt”.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã dùng bài Đáp Ca Thánh Vịnh 22- Mục Tử Nhân Hậu trong ngày Lễ Thánh Tâm để huấn giáo các Linh Mục “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi sẽ chẳng thiếu gì” từ đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lòng nhân từ, săn sóc và gìn giữ của Chúa trên các linh mục “Người đưa tôi đến dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi”.

Đức Thánh Cha đã cảnh giác các Linh Mục “con đường của mỗi người chúng ta một ngày kia sẽ dẫn chúng ta qua thung lũng tối tăm của sự chết trong đó không ai có thể tháp tùng chúng ta” nhưng Chúa vẫn hiện diện. Đức Giáo Hoàng dùng câu Thánh Vịnh 138 đế xác tín “ nằm dưới âm ty vẫn gặp thấy Ngài”. Đức Giáo Hoàng đã dùng Thánh Vịnh 118 để khuyên các Linh Mục “chúng xô đẩy tôi, xô cho tôi ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này”.

Tiếp tục bài giảng trên công việc của Người Mục Tử Nhân Lành, Đức Thánh Cha nói “Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm”, Ngài nói “cả giáo hội nững phải dùng cây trưọng của người mục tử, cây trượng để bảo vệ đức tin chống lại những kẻ gian trá giả mạo, chống lại những đường hướng trong thực tế chỉ làm mất hướng đi”

“Ngày nay chúng ta thấy rằng khi dung túng những thái độ không xứng đánh với đời sống linh mục, đó không phải là tình thương. Cũng thế khi để cho lan tràn lạc giáo, xự xuyên tạc và làm băng hoại đức tin. Hành động như thế cũng giống như chúng ta để cho người ta cướp mất viên ngọc quý giá và như thế đó không phải là hồng ân của Thiên Chúa”.

Sau Bài Giảng của Đức Giáo Hoàng, các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục hiện điện đã lập lại những lời hứa khi thụ phong Linh Mục.

Cuối Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã quỳ trước tượng Đức Mẹ và dâng các Linh Mục trong tay “Mẹ từ mẫu, để chu toàn trung thành ý muốn của Cha trên trời”.

Đức Giáo Hoàng cũng cầu xin Chúa Thánh Linh biến đổi các Linh Mục và để cho Giáo Hội “sẽ được canh tân nhờ các linh mục là những người thánh thiện.”

“Xin sự hiện diện của Chúa trở nên những mầm sống mới vọt lên từ sa mạc cô đơn của chúng con, là ánh mặt trời chiếu dõi nơi u tối, xin hồi phục lại an bình sau những cám dỗ nhất, để nhân lọai sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa”.