Đức Thánh Cha nói Thiên Chúa “Quyết định” Cứu Nhân Loại

VATICAN (Zenit.og).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói nói trong Mùa Chay, Giáo Hội đứng về phe Chúa Kitô chống lại tội lỗi và những sức mạnh của qủi dữ,

Đức Giáo Hoàng nói điều này hôm Chúa Nhật 13/3 trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa chung với những người qui tụ trong Quãng Trường Thánh Phêrô, nơi đây ngài suy tư về sự hiện hữu của tội.

Trả lời cho câu hỏi tại sao Giáo Hội giữ Mùa Chay, Đức Thánh Cha nói vì “sự dữ hiện hữu, hay đúng hơn, tội lỗi, mà theo Kinh Thánh là nguyên nhân sâu xa nhất của mọi sự dữ.”

Tội lỗi, ĐGH nói, có thể là một lời gây ra tranh luận. Nhiều người loại trừ lời. Đức Giáo Hoàng nói thêm, “vì tội lỗi giả định trước môt quan niệm tôn giáo về thế giới và về con người.”

Ngài nói rằng những kẻ đối thủ quan niệm sự tội có một điểm: “Nếu chúng ta loại trừ Thiên Chúa khỏi chân trời thế giới, chúng ta không thể nói về tội. Đúng như khi mặt trời ẩn khuất thì những bóng biến mất và những bóng xuất hiện chỉ khi mặt trời lộ ra, cũng vậy sự lu mờ của Thiên Chúa cần thiết kéo theo sự lu mờ của tội.

Như vậy ý nghĩa sự tội—là một việc khác với ‘những cảm giác tội lỗi’ như những sự này được hiểu trong khoa tâm lý—chỉ được hiểu thầu khi khám phá ý nghĩa về Thiên Chúa.”

Thương yêu kẻ tội lỗi

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giải thích rằng Thiên Chúa không dung tha tội và sự dữ, “bởi vì Người là tình yêu, sự Công Chính, sự Trung Thành.”

Vì lẽ này, Đức Giáo Hoàng nói thêm,”Thiên Chúa không muốn người tội lỗi phải chết, nhưng muốn người tội lỗi phục hồi và sống.”

“Thiên Chúa can thiệp để cứu nhân loại,” Đức Thánh Cha nói tiếp. “Chúng ta Thấy điều này trong toàn lịch sử dân Do Thái, bắt đầu với sự giải phóng của họ khỏi Ai Cập. Thiên Chúa quyết định giải thoát con cái Người khỏi cảnh nô lệ hầu dẫn họ tới cảnh tư do.

“Và sự nô lệ xấu nhất và sâu sắc nhất là sự nô lệ tội lỗi. Đó là tại sao Thiên Chúa sai Con của Người xuống thế gian: để giải phóng con người khỏi quyền lực Satan, ‘nguồn gốc và nguyên nhân mọi tội lỗi.’”

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI ghi nhận rằng Ma Quỉ ”sử dụng tất cả sức lực của nó chống lại chương rình cứu độ quyết định và phổ quát này.

Khi các tín hữu đi vào phụng vụ Mùa Chay, ngài nói thêm, họ “ đứng về phe Chúa Kitô chống lại sự tội, bằng trận chiến thiêng liêng—với tư cách cá nhân và với tư cách Giáo Hội—chống lại tinh thần xấu ác.”