62. MỘT CON MẮT TRỜI

Có một vài bà vợ và con cái không biết không hiểu, nên thường nói cái gì là “mắt trời”, thật đáng nực cười.

Nếu có người hỏi họ:

- “Xét cho cùng thì mắt trời ở đâu, nó như thế nào?”

Thì họ nhất định sẽ trả lời:

- “Sấm chớp chính là mắt trời đó”.

Nói như thế thì sấm chớp chỉ ở một nơi mà thôi à, vậy thì trời chỉ có một con mắt thôi hay sao?

Có người cười giải thích:

- “Đó chính là con mắt tinh đời đó mà”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 62:

Sấm chớp thì không ở một chỗ, lúc bên đông lúc bên tây, con người ta không biết đâu mà lường. Nhưng với đàn bà con nít thời xưa, sấm chớp ở đâu thì mặc, đối với họ thì cũng chỉ là sấm chớp mà thôi, nên họ tin đó là con mắt của ông trời.

Con mắt tinh đời của con người là lương tâm, ai có lương tâm trong sáng ngay thật thì tâm hồn bình an, bởi vì họ thấy được cái xấu nơi cái tốt.

Con mắt tinh đời của người Ki-tô hữu là Lời Chúa, Lời Chúa hướng dẫn lương tâm và trí óc của họ đi đúng đường lối của Chúa dạy qua Giáo Hội, vì Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân người thành tâm thiện chí tìm kiếm điều thiện hảo, là sự khôn ngoan cho những ai biết thực hành Lời Chúa trong cuộc sống.

Sấm chớp không phải là con mắt ông trời, nhưng sấm chớp hoặc bất cứ hiện tượng thiên nhiên hay siêu nhiên nào xảy ra trên mặt đất này, thì đều nhắc nhở cho loài người biết rằng: có Thiên Chúa thật, Ngài đang hiện diện khắp nơi trong vũ trụ này và đang nhìn thấy tất cả mọi sự, dù những sự bí ẩn trong lòng ta, Ngài đều nghe thấy...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info