24. Phàm linh hồn yêu Thiên Chúa thật, thì không thể yêu cầu được an nghỉ.

(Thánh Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info