17. Việc mong đợi càng nhiều thì tâm con người càng tản mạn; chỉ mong đợi một việc thì tâm con người mới có thể chuyên nhất.

(Thánh Thomas de Aquino)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info