15. Cái hay cái tốt mà tôi hy vọng thì rất lớn ! Vì vậy mà tất cả đau khổ -theo cách nhìn của tôi- thì đều là dễ thương cả.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info