98. SỰ GIẢI THÍCH MỚI CỦA DANH SĨ.

Có người xin được Vương Hiếu Bá chỉ bảo, hỏi:

- “Danh sĩ nhất định phải là người rất có tài cán phải không?

Vương Hiếu Bá nói với người ấy:

- “Danh sĩ không nhất thiết phải là người ưu tú có tài cán, chỉ cần bình thường không việc gì là được. Nhưng lúc thường phải uống rượu thả cửa, đọc thuộc làu “ly tao” thì có thể gọi là danh sĩ rồi vậy”.

(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư 98:

Giáo dân định nghĩa người đạo đức là người thường xuyên đi lễ nhà thờ, là người năng đi rước lễ, là người một tuần ăn chay hai lần, là người có đọc kinh tối và kinh sáng.v.v....

Đức Chúa Giê-su nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa ! Lạy Chúa !” là được vào Nước Trời đâu”, và Chúa Giêsu định nghĩa người đạo đức là người luôn “thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”. Mà thật đúng như vậy, vì có nhiều người thường xuyên đi lễ nhà thờ, thường xuyên đi rước lễ, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chửi vợ đánh con; có người một tuần ăn chay hai lần, nhưng vẫn ngồi lê đôi mách nói xấu hàng xóm...

“Thi hành ý muốn của Cha trên trời” chính là chấp nhận thực tại đang sống cách vui vẻ: thực tại có thể là cảnh nghèo nàn, thực tại cũng có thể là sự đau khổ tột cùng, cũng có thể là sự giàu có, sự hạnh phúc và sự bất hạnh.v.v... Nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh thực tại cả đâu, bởi vì thực tại thì thấy rõ rõ ràng ràng trước mắt, còn ý Chúa thì ở đâu...xa vời trên trời không thấy.

Chỉ có những người luôn cầu nguyện, cũng có nghĩa là luôn nghe và suy gẫm Lời Chúa thì mới biết cách “thi hành ý muốn của Cha trên trời” mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info