88. “CẢI CÁCH” GIÁO DỤC

Trường đại học Quảng Đông khai giảng không lâu, Diêu Đạo hỏi người tham dự là Đức Thọ có cần sửa đổi điều lệ gì không, Đức Thọ nghiêm túc nói:

- “Có rất nhiều chỗ nên cải cách, ví dụ như môn toán học, tương lai các học sinh này làm quan, thì tự mình có thể là người quản lý tiền nong mà không cần có kế toán, thì có thể bỏ đi. Môn thể thao, chúng ta đều là văn nhân nên có thể không cần phải học tập, thì cũng có thể miễn học. Môn địa lý là bài học của thầy coi phong thủy, hà cớ gì phải bắt người đọc sách (học trò) đi học bài học của thầy coi phong thủy chứ?”

Diêu Đạo nghe xong thì chỉ biết vâng vâng dạ dạ, người trên giảng đường dưới giảng đường đều nghe, không thể không cười thầm.

(Tân tiếu sử)

Suy tư 88:

Cải cách giáo dục là để cho các môn học phù hợp với trình độ học sinh cách khoa học hơn, nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác của nó, chứ không phải cải cách là bỏ đi, không dạy không học nữa.

Có một vài người Ki-tô hữu muốn Giáo Hội cải cách về lễ nghi, cởi mở về luân lý và kỷ luật, chẳng hạn như họ đòi cải cách cho linh mục lập gia đình và nữ tu làm linh mục, họ viện lý do đó không phải là điều mà Chúa Giê-su dạy, chỉ là Giáo Hội dạy, và rút cuộc là họ đã nhảy ra khỏi con thuyền của Giáo Hội để ngụp lặn trong biển cả bao la đầy cá mập đang chờ họ, và rồi họ chìm ngủm mất tiêu không ai biết.

Con cái nào cũng có quyền đòi hỏi bố mẹ chăm sóc cho mình, nhưng không phải vì thế mà cha mẹ không ngăn chận khi con mình ăn kẹo có độc, khi con mình đua đòi chúng bạn đến hư người...

Cải cách không có nghĩa là nhảy ra khỏi thuyền hay bỏ nhà đi bụi; cải cách cũng không có nghĩa là bỏ đi không dùng, nhưng chắt lọc tinh hoa để hiệu quả lớn hơn mà thôi.

Đức Chúa Thánh Thần là Đấng cải cách tuyệt vời nhất, ai muốn cải cách mà không có Đức Chúa Thánh Thần thì là phá hoại, mà Đức Chúa Thánh Thần chính là khiêm tốn và vâng phục.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info