23. Con phải tự khiêm tự hạ hơn nữa và mong muốn người khác cũng khinh thường con; nếu người ta khinh khi con thì con phải vui vẻ, nếu người ta không khinh thường con, thì con phải ưu sầu.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info