25. Nên chú ý đến khuyết điểm của mình mà không nên chú ý đến khuyết điểm của người khác, luôn nghĩ rằng mình thấp kém hơn tất cả mọi người.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info