29. Ở thế gian càng tự khiêm tự hạ, thì ở trên trời càng vinh quang.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info