26. Các vị thánh lớn đều dùng những công nghiệp to lớn để quang vinh Thiên Chúa, nhưng sự cố gắng của một linh hồn dù cho nhỏ bé, cũng làm cho Thiên Chúa vui thích.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info