21. Không có gì cao thượng so với con đường Đức Ái, nhưng ngoại trừ người khiêm tốn ra, thì cũng không có ai đi trên con đường Đức Ái.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info