“Loan báo sự thật và sự xác thực của cuộc sống trong thời đại kỹ thuật số”

Roma, ngày 29.09.2010 (Zenit) – Hôm nay, Tòa Thánh Vatican thông báo đề tài sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI gửi cho Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội 2011: “ Loan báo sự thật và sự xác thực của cuộc sống trong thời đại kỹ thuật số”.

Một thông báo của Ủy Ban Giáo Hoàng về truyền thông xã hội giải thích như sau “Đề tài này thực sự muốn đặt con người vào trung tâm của tất cả những diễn tiến của truyền thông”.

“Chính vào thời đại đang bị ảnh hưởng sâu rộng và thường tuỳ thuộc vào các kỹ thuật mới, mà giá trị chứng tá cá nhân càng trở thành cốt yếu hơn: để tới gần được sự thật và thể hiện được những cam kết của việc loan báo sự thật đòi hỏi tất cả những người hoạt động trong giới truyền thông và đặc biệt những nhà báo Công giáo, phải bảo đảm được sự chân thực của cuộc sống, đó là điều không thể thiếu được, nhất là trong thời đại truyền thông”.

Đối với Hội Đồng Giáo Hoàng về truyền thông: “không phải những dụng cụ máy móc có thể làm thay đổi hay tăng cường mức độ tín cậy của những người hoạt động cá nhân: và những dụng cụ máy móc ấy cũng không thể thay đổi được các giá trị mẫu mực.”

Và sứ điệp thêm: “Sự thật phải luôn là hải đăng bất di dịch cho những phương tiện truyền thông xã hội mới”

Bản thông báo kết luận: đề tài được thông báo hôm nay loan báo sứ điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 45, sẽ được công bố chính thức mỗi năm vào ngày 24 tháng giêng năm tới, đúng vào ngày lễ kính Thánh Phanxicô đệ Salê, bổn mạng của các nhà báo.