21 linh mục và nam nữ tu sĩ Công giáo bị sát hại trong năm 2007

Vatican- Theo bản tin của hãng thông tấn Fides loan đi ngày thứ bẩy 29.12.2007, trong năm 2007 vừa qua đã có 21 linh mục và nam nữ tu sĩ Công giáo bị sát hại do bạo lực trên toàn thế giới… Bớt được 3 vị so với năm 2006.

Theo thông tấn xã Fides, lục địa Á Châu đã ghi nhận những vụ thảm sát hung bạo nhất: có 4 linh mục, ba phó tế và một chủng sinh đã bị thảm sát ở Phi Luật Tân, Sri Lanka và Irak.
Bản tin đặc biệt nhắc lại vụ ám sát cha Ragheed Ganni, linh mục Công Giáo và 3 vị phó tế theo nghi thức Canđê vào tháng sáu ngay trứơc cửa nhà thờ ở Mossoul, Irak.

Tại lục địa Châu Mỹ đã có 6 linh mục và một tu sĩ bị sát hại ở Mễ Tây Cơ, Colombie, Ba Tây và Guatemala.

Tại lục địa Châu Phi đã có 3 linh mục và một nữ tu sĩ bị sát hại ở Nam Phi, Kenya và Rwanda.

Riêng tại châu Âu đã có 2 linh mục bị sát hại ở Tây Ban Nha, cả hai vị đã bị giết chết ngay tại nhà với nhiều dấu vết hành hung bạo lực trên thể xác.