Roma, ngày 24.09.2010 (Zenit) – Cha Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh loan báo: vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 11 tới, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ tới Santiago de Compostella nhân dịp mừng Năm Thánh và tới Barcelona để thánh hiến đại thánh đường Thánh Gia (Sagrada Familia).

Vào chặng thứ nhất của chuyến tông du mục vụ, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI sẽ chủ sự đại lễ nhân dịp Năm Thánh: Thánh lễ này đã được cử hành tại Compostella, đúng vào ngày 25.07, lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ, năm nay trùng vào Chúa Nhật.

Chặng hai của chuyến viếng thăm: ĐTC sẽ thánh hiến nhà thờ Thánh Gia (Sagrada Familia), công trình đồ sộ, vẫn còn dang dở chưa hoàn tất, của kiến trúc sư Gaudi thời danh nhất nước Tây Ban Nha (1852-1926).

Đây là chuyến viếng thăm lần thứ hai của ĐTC tới Tây Ban Nha. Lần thứ nhất ĐTC đã đến Valencia vào năm 2006 nhân dịp Đại hội quốc tế lần thứ 5 về gia đình. Chuyến tông du lần thứ ba được dự tính vào năm 2011 nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

Phòng báo chí Tòa Thánh đã thông báo chương trình chuyến viếng thăm của ĐTC vào thứ sáu hôm nay như sau:

Chương Trình vào thứ bẩy mùng 6.11.2010:

8g30: Khởi hành từ phi trường Fiumicino, Roma trực chỉ Santiago de Compostella.

11g30: Đáp xuống phi trường quốc tế của Santiago de Compostella. Lễ nghi chào đóp tại phi trường (diễn văn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI). Tiếp kiến riêng hoàng tử Filipe và công chúa Letizia des Asturies

13g00: Viếng thăm nhà thờ chính tòa Santiago de Compostella. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI chào mừng

13g45: Bữa trưa với các Đức Hồng Y Tây Ban Nha, các thành viên của ủy ban thường trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha và lễ nghi tiếp theo ở tòa TGM Santiago de Compostella

16g30: ĐTC chủ sự Thánh Lễ mừng Năm Thánh tại quảng trường Obradoiro Santiago de Compostella. Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI

19g15: Khởi hành từ phi trường Santiago de Compostella trực chỉ Barcelona

Chương trình Chúa Nhật mùng 7.11.2010

9g30: Tiếp kiến riêng hoàng đế Juan Carlos và hoàng hậu Sophia Tây Ban Nha tại đại thánh đường Thánh Gia ở Barcelona.

10g00: Thánh lễ cung hiến đại thánh đường Thánh Gia và bàn thờ ở Barcelona. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng lễ… ĐTC nguyện Kinh Truyền Tin vào giờ ngọ tại quảng trường nhà thờ…

13g00: Bữa trưa với các Đức Hồng Y và các Giám Mục hiện diện và lễ nghi tiếp theo ở tòa TGM Barcelona.

16g30: Khởi hành từ tòa TGM Barcelona.

17g15: Viếng thăm hiệp hội bác ái “Obra benefico-social del nen déu“ ở Barcelona. Lời chào mừng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI.

18g30: Lễ nghi từ biệt ở phi trường quốc tế ở barcelona. Diễn văn từ biệt của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI.

19g15: Máy bay cất cánh rời phi trường quốc tế ở Barcelona bay về Roma.

20g55: ĐTC về tới phi trường Ciampino, Roma, kết thúc chuyến tông du hai ngày.