Hơn 2,8 triệu khách hành hương tham dự các cuộc tiếp kiến và buổi lễ của ĐGH Biển Đức XVI trong năm 2007

Vatican, ngày 29.12.2007 – Theo bản tin tổng kết của văn phòng báo chí Toà Thánh, trong năm 2007 đã có tổng cộng hơn 2,8 triệu khách hành hương tham dự các cuộc tiếp kiến và các lễ nghi phụng vụ của ĐGH Biển Đức XVI tại thủ đô Giáo Hội hoàn vũ Roma.

Hãng thông tấn Pháp đã trích lại bản tin được văn phòng báo chí Toà Thánh công bố vào ngày thứ bẩy 29.12.2007: 2.830.100 triệu tín hữu, khách hành hương và du khách đã đến tham dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần hay ngoại lệ và tham dự các buổi lễ phụng vụ do ĐGH Biển Đức XVI chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô hay trước nhà nghỉ mát mùa hè Castel Gandolfo gần Roma.

Con số này thấp hơn so với tổng số 3.222.820 người năm 2006, tiếp sau năm Đức Thánh Cha Biển Đức XVI được bầu làm chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ.

Số thống kê đã liệt kê chi tiết như sau: 1.450.000 người có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi nguyện kinh Truyền Tin vào giờ ngọ và nghe huấn đức của ĐTC. 729.100 người có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư hàng tuần. 442.000 người đã tham dự buổi lễ phụng vụ của ĐGH Biển Đức XVI tại thủ đô Giáo Hội hoàn vũ Roma. Sau cùng 209.000 người tham dự các buổi triều yết đặc biệt.