Hoa trái của Công Đồng Vaticanô II

Roma, ngày 24.08.2009 (Zenit) - Hiệp Hội Kinh Thánh (HHKT) Công Giáo Quốc Tế (Fédération biblique catholique internationale (FBC), được khai sinh vào ngày 16.04.1969 thể theo ý của ĐGH Phaolô VI sau Công Đồng, sẽ mừng 40 năm thành lập. Tờ báo Osservatore Romano số ra ngày 23.08 trong trang 4 và 5 đã chào mừng ngày sinh nhật 40 của hiệp hội này

Theo ý hướng của Đức Phaolô VI, đó là cách thể hiện hiến chế công đồng về thần khải, Dei Verbum (Lời Chúa)

Báo Osservatore Romano viết rằng: hiện nay, Hiệp Hội Kinh Thánh Công Giáo hiện diện trong 134 quốc gia và được nhiều người biết đến « vì chứng tá đa nguyên trong hiệp nhất đức tin nhờ biết sử dụng cốt lõi của Kinh Thánh một cách sống động, hoà hợp với giáo huấn của Giáo Hội ».

Hiện có hơn 330 thành viên của Hiệp Hội đang dấn thân để « trợ giúp nhiều người biết sống sứ điệp của Kinh Thánh trong cuộc sống hằng ngày của họ ». Trang nhà của HHKT có nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Trang nhà của HHKT xác định: Hiệp Hội Kinh Thánh Công Giáo đã được Đức Phaolô VI thiết lập nhằm mục đích: « khuyến khích và thăng tiến ý thức về tầm quan trọng độc nhất của Kinh Thánh đối với mọi tiêu chuẩn của đời sống Giáo Hội. HHKT phát xuất từ cội nguồn Công Đồng Vaticanô II và quan tâm đến việc thăng tiến Kinh Thánh trong Giáo Hội Công Giáo ».

HHKT bám rễ sâu trong Giáo Hội Công Giáo nhưng mở rộng cho cuộc đối thoại đại kết và liên tôn. HHKT luôn tán dương lòng khoan dung và sự tương kính đối với các nền văn hoá và tôn giáo khác. HHKT cũng tích cực dấn thân phục vụ cho hoà giải, công lý và hoà bình.

Nhờ vào sự dấn thân cho Tin Mừng, HHKTCG « đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng một thế giới biết trân quý những giá trị nồng cốt của tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân, của công bằng và trách nhiệm ».