Roma, Chúa Nhật 23.08.2009 (Zenit) – Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã mời gọi tín hữu cầu nguyện cho các linh mục để nhờ « chứng tá cuộc sống của các ngài » giúp « những ai hoài nghi được vững tin hơn».

ĐGH đã phát biểu như trên bằng tiếng Ba Lan ở Castel Gandolfo sau khi nguyện kinh Truyền Tin vào giờ ngọ.

Dựa vào bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, ĐGH đã kêu mời như sau: « Trong Năm Thánh Linh Mục này, chúng ta hãy khẩn xin trong lời cầu nguyện xin cho các linh mục, biết theo gương của Thánh Phêrô và các Tông Đồ « đã tin và đã nhận biết rằng Chúa Kitô là Đấng Thánh của Thiên Chúa » (Ga 6, 69) giúp cho những ai còn hồ nghi được vững tin hơn, qua lời chứng của cuộc sống các ngài »

ĐGH nói tiếp: « Chớ gì tất cả mọi người cảm nghiệm được hồng ân hoán cải và biến đổi nội tâm nhờ vào sự trợ lực của các ngài ».